LiteraruS

Историко-культурный

и литературный

журнал

на русском языке

Издается в Финляндии

с 2003 года

LiteraruS on kirjallisuuslehti venäjän- ja suomenkielellä

LiteraruS is a literary Magazine in Russian and Finnish

Издание журнала «LiteraruS-Литературное слово» осуществляется при финансовой помощи Министерства образования и культуры Финляндии, а с 2008 года несколько раз поддерживалось грантами Фонда «Русский мир»

opm rulit Paris-Sorbonne

LiteraruS № 6/ 2009 (nr 1 på svenska)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DIKTER

Fantasins frihet

HISTORIENS BLAD

Gennadij Kovalenko. Två episoder ur de kulturella förbindelserna mellan Ryssland och Sverige

Timo Vihavainen. Finskt perspektiv på Ryssland

PROSA

Ljudmila Kol. Leningrad – Krasnojarsk – och tillbaka (Övers. Kristina Rotkirch)

Arvi Perttu. Dokteater (Övers. Kalle Kniivilä)

Irina Gorjunova. Efternamnet (Övers. Kristina Rotkirch)

KONST

Framtidens mysterium

FILM

Mikaela Westerlund. Ryska rötter på svenska i finländsk film

LITTERATUR

Elena Hellberg-Hirn. Petersburgska profiler: Anna Achmatova

TILLBAKABLIK

Natalja Ersjova, Irina Dergatjeva. Storfurstinnans märkliga öde

Veronica Shenshin. De ryska skolorna i Finland

SYNPUNKT

Milena Parland. Flickor i fjärilsdräkter och tatar-mongoler

MEMOARER

Elena Filatova. Kommunalka

KULTURARV

Ortodoxa kyrkor i Finland (Foto: Alexander Borodavkin)

ÖVERSIKTER OCH RECENSIONER

Zinaida Lindén. Två finlandssvenska dystopier som återspeglar Zeitgeist

Kalle Kniivilä. Grisjkovets får Kemerovo att kännas som hemma

Nya böcker

Illustration

Andrej Gennadiev