LiteraruS

Историко-культурный

и литературный

журнал

на русском языке

Издается в Финляндии

с 2003 года

LiteraruS on kirjallisuuslehti venäjän- ja suomenkielellä

LiteraruS is a literary Magazine in Russian and Finnish

Издание журнала «LiteraruS-Литературное слово» осуществляется при финансовой помощи Министерства образования и культуры Финляндии, а с 2008 года несколько раз поддерживалось грантами Фонда «Русский мир»

opm rulit Paris-Sorbonne

Kjell Lindblad

O, Ryssland

Kjell Lindblad är född 1951, utbildad journalist, med ett förflutet som radioredaktör och redaktör och nyhetsuppläsare vid Finska Notisbyrån. Har gett ut sju prosaverk, senast romanen “Drömd” 2006 och skrivit dramatik både för TV, scenen och radion, senast hörspelet “Dobberman” 2010 och även medverkat i antologier med både noveller och essäer samt skrivit manus för språkprogram både i radio och TV. Så här skriver författaren om sin dikt: “Denna min dikt är skriven någon gång 1989–1990 och skildrar min rysslandsbild som barn och ung på 50- och 60-talen.”

O, Ryssland

Storfurstendöme

står det på min farfarsfar

smedens mästarbrev

som i min barndom

hängde på väggen

med sigill och underskrift

O, Ryssland

du blödarsjuka land

min farmor föddes i Tiflis

min farfar spelade tuba

i nobelverkens hornorkester

i Baku

min far lärde sig simma

O, Ryssland

jag växte upp i Helsingfors

med krigets bombkrevader

som kvarglömda ekon

mellan husväggarna

grannfrun stängde av dig

när hon såg dina uniformer

i sin provhyrda teve

på femtiotalet

O, Ryssland

vi talade aldrig

om Sovjet eller unionen

ryssar var ryssar var ryssar

mina sämsta tennsoldater

var alltid ryssar

O, Ryssland

döda hundmånars land

jag minns tuggummibilderna

med Lajka i sin kapsel

Gagarin väntade ännu

på sin tur

O, Ryssland

pansarvagn på larvfötter

jag minns Idun

och Moder Ungern

med barnet

och Prag och Våren

som aldrig kom

O, Ryssland

ditt blod sjöng ändå

i mina ådror

men jag förstod

aldrig orden

O, Ryssland

har jag inte försvarat dig

man sade att du saknade

gardiner för dina fönster

medan vi hade allt

mat och pengar och Lotto

i våra opiumpipor

O, Ryssland

alla vackra folksagors land

en dag skall jag skriva om fiskaren

som aldrig sett havet

och om flickan med det svarta håret

och de gula rosetterna

och om skeppet i öknen

som väntar på att havet

skall återvända

1989–1990

***