LiteraruS

Историко-культурный

и литературный

журнал

на русском языке

Издается в Финляндии

с 2003 года

LiteraruS on kirjallisuuslehti venäjän- ja suomenkielellä

LiteraruS is a literary Magazine in Russian and Finnish

Издание журнала «LiteraruS-Литературное слово» со дня основания осуществлялось при финансовой помощи Министерства образования и культуры Финляндии, а с 2008 года несколько раз поддерживалось грантами Фонда «Русский мир»

opm rulit Paris-Sorbonne

Kära vänner!

Tidskriften «LiteraruS» har funnits sedan år 2003. Först utkom den endast på ryska, men under 2008 började den utges även på finska. Tidskriften riktar sig till dem som är intresserade av vår gemensamma rysk – finsk – svenska historia och av kultur, litteratur, poesi och prosa. Du håller nu det första svenskspråkiga numret i din hand. Vi önskar dig trevlig läsning!

Vi vill tacka Svenska kulturfonden för ekonomiskt stöd för denna publikation, samt alla dem som arbetat med den här utgåvan.

Redaktionen

Tidskriften LiteraruS utkommer på svenska en gång om året

Prenumerationer: literarus@kolumbus.fi

LiteraruS 6/ 2011 (nr 3 på svenska)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DIKTER

Andrej Avalov. Denna natt tillhör de kala träden... (Övers. Sami Rantamäki)

HISTORIENS BLAD

Elisabeth Löfstrand. Ryssgården i Stockholm och köpmännen Kosjkin

Aleksei Shkvarov. Från seger vid Hangö udd 1714 till krisen på Balkan, 1998–1999

PROSA

Maire Pyykkö. Majkas ballong (Övers. Kristina Rotkirch)

Tatjana Pertseva. Det påminner om kärlek (Övers. Kristina Rotkirch)

Zinaida Lindén. En kurs i konversation

Ljudmila Kol. Zinas jasmin (Övers. Kristina Rotkirch)

KONST

Elena Dorofeeva. Konstnären skapar sin egen Kalevala (Övers. Alexandra Breider)

HELSINGFORS STAD

Du känner väl Helsingfors?

BARNSIDAN

Tatjana Rik.Vilken cirkus!

Den förste i rymden

ÖVERSIKTER OCH RECENSIONER

Ännu en gång om Lev Tolstoj

Ny bok om Helsingfors på ryska

Nya böcker

RYSKA I PRAKTIKEN

INFO

Illustration

Mjud Metjev: Väinämöinen